MALİK BULUT
Çıkış Yolu Çıkış Yolu Mermer Yontu, 178 x 108 x 26 cm, 2016
MALİK BULUT MALİK BULUT

1974, Silifke

Eğitim
2000 - Mersin Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Heykel Bölümü